Posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Porządek obrad
posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, 11 marca 2019 roku, godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie pisma skierowanego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi