Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 7.03.2019 r.

PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 7 marca 2019 roku, godzina 15:00,
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Analiza realizacji dochodów majątkowych w roku 2018.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.     

 

Tagi