Wykaz nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 08 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

- działka ewid. nr 46 o powierzchni 0.7025 ha położona w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

 

Tagi