Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 09.05.2019 r.

Porządek obrad
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w dniu 9 maja 2019 roku, godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Analiza bilansu Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2018.
4. Analiza bilansu Miejskiego Ośrodka Kultury za rok 2018.
5. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2018.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi