Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 04 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

1.udziału Gminy Szczawnica wynoszącego 1969/11616 w działce ewid. nr 2851/2 o powierzchni ok. 0.3500 ha położonej w Szczawnica przy ul. Główna z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – skład opałowy na okres 3 lat

2. część działki ewid. nr 334/6 o powierzchni 0.0421 ha położonej w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z przeznaczeniem na cele składowe na okres 3 lat

3. część działki ewid. nr 90 oraz działki 81 i 88 o powierzchni ogólnej 4.3324 ha położone w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

4. część działki 5510 o powierzchni 0.0060 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy na okres 3 lat

5.część działki ewid. nr 77 o powierzchni 0.5065 ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

6.część działki ewid. nr 124/8 o powierzchni 0.0015 ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na posadowienie tymczasowego garażu na okres 3 lat

7.działkę ewid. nr 215/3, 216/1 i 216/2 o powierzchni 0.2003 ha położoną w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z przeznaczeniem jako dojazd do budynku mieszkalnego oraz teren rolny na okres 3 lat

8. część działki ewid. nr 124/7 o powierzchni 0.2779 ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

9. działkę ewid. nr 329 o powierzchni 3.0537 ha położoną w Jaworkach przy ul. Zaskalskie z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

10. działkę ewid. nr 87 oraz część działki ewid. nr 90 o powierzchni 3.3880 ha położone w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

11. działkę ewid. nr 238 o powierzchni 1.0095 ha położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

12. działkę ewid. nr 1746/1 o powierzchni 0.0220 ha położoną w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

13. część działki ewid. nr 5444/1 o powierzchni 0.0070 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na cele składowe na okres 3 lat

14. działkę ewid. nr 86 o powierzchni 2.1098 ha położoną w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

II. Dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

1. część działki ewid. nr 528/32 o powierzchni 0.0060 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Flisackiej z przeznaczeniem na zieleniec na okres 3 lat

 

Tagi