Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

PORZĄDEK  OBRAD

posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w dniu 13 czerwca 2019 roku, godzina 1500,

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów pokontrolnych, z kontroli:
  1. bilansu Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  2. bilansu Miejskiego Ośrodka Kultury 
  3. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  1. Sprawy bieżące.
  2. Zakończenie posiedzenia.
Tagi