Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 02 lipca 2019 r. do 23 lipca 2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

1. część działki ewid. nr 1945/5 o powierzchni ok. 7,7 m2 położonej w Szczawnica przy ul.Szalaya z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w kiosku handlowym stanowiącym własność dzierżawcy na okres 3 lat

2. część działki 124/8 o powierzchni 0.0015 ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu na okres 3 lat

3. działki ewid. nr 5444/5 o powierzchni 0.0073 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy oraz dojazd do budynku na okres 3 lat

 

II. Najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy

1. część działek ewid. nr 333/5, 334/6 o powierzchni 0.1186 ha położonych w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej zabudowanych budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 277,70 m2 na okres 3 lat

 

Tagi