Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

WYKAZ

Miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Szczawnica zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Art.3 ust.2 pkt 9 lit.b ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r poz. 391 ze zm.)
 

Lp

Adres

Telefon

1

ZZO  (RIPOK)
34-451 Tylmanowa os. Rzeka 419

18 26 250 95,   18  26 263 21

2

Składowisko odpadów komunalnych Jaworki - Stare

18 26 227 68

3

DSS Recykling Sp. z o.o
ul. Magazynowa 1
41-303 Dąbrowa Górnicza

32 26 089 70

4

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c.
33-300 Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 3

18 44 20 100

5

F.H. „Robert”
ul. Klikowska 101 C
33 – 100 Tarnów

14 62 759 15

Tagi