Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Miasta i Gminy Szczawnica w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.


Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK mieszkańcy Miasta i Gminy Szczawnica mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady problemowe, w szczególności :
1) meble i odpady wielkogabarytowe;
2) chemikalia;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
4) odpady remontowe ( na zgłoszenie telefoniczne)
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) przeterminowane leki;
7) zużyte opony;
8) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe;

Dodatkowo dwa razy w roku będzie organizowana akcja bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych i opon. Informacje o takich akcjach będą umieszczane na bieżąco.


UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 

PSZOK mieści się:

w Jaworkach – Stare
w miejscu starego wysypiska odpadów
czynny  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
tel. 18 262 27 68

 

Tagi