Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami) Miasto i Gmina Szczawnica informuje ,że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w Szczawnicy przy ul. Zawodzie 19 c w godzinach od 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

Zebrany sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrany mobilnie, podczas ogłaszanych akcji oraz przekazany do PSZOK odbiera firma „Łomzik” Marcin Łomzik Tymbark 460 34-650 Tymbark za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy.

 

Tagi