Zapobieganie powstawaniu odpadów

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo „śmieci”. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” ich średnio ok. 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:

- Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
- Wybieraj produkty trwałe.
- Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
- Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
- Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
- Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
- Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.
- Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
- Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
- Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

Segregując odpady znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując puszkę ze złomu, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium. Segregacja to czysty zysk.
(źródło: www.mos.gov.pl).

Ponadto jednym z podstawowych działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów jest podnoszenie świadomości obywateli poprzez różnego rodzaju akcje edukacyjne (szkolenia, ulotki czy informatory). Każdy wytwórca odpadów jest zobowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać je na możliwie najniższym poziomie, a także ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia czy zdrowia ludzi. Działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości będą polegać przede wszystkim na:

- przeprowadzaniu systematycznych akcji uświadamiających w zakresie gospodarki odpadami,
- optymalizacji zużycia surowców,
- unowocześnianiu urządzeń i maszyn,
- przestrzeganiu parametrów przy procesach technologicznych,
- analizowaniu i weryfikacji stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod kątem ograniczenia ilości odpadów,
- selektywnej zbiórce odpadów,
- wyeliminowaniu źródeł wycieków,
- kontrolowaniu i weryfikacji ilości i rodzaju powstających odpadów,
- zwiększeniu ilości odpadów poddawanych recyklingowi,
- wprowadzaniu systemów zarządzania środowiskowego ISO,
- wprowadzeniu w przedsiębiorstwach zasad tzw. „Czystej Produkcji”, która kładzie nacisk na ograniczenie  zanieczyszczeń u źródła, czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym.

Informacje poświęcone programowi Zapobiegania powstawaniu odpadów dostępne są pod linkami

ekoszyk.mos.gov.pl

naszesmieci.mos.gov.pl

 

Tagi