Roczna analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok

ROCZNA ANALIZA
STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
ZA 2016 ROK
 

 

Sporządziła: Urszula Korus - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 

Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Grzegorz Niezgoda

Skan dokumentu .pdf do pobrania

 

Tagi