Informacja o wyniku postępowania w ramach projeku: Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów gminy Szczawnica

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów doskonalących dla nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu: Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, na realizację przedmiotowego projektu, wybrano następującego wykonawcę:

Firma Handlowo – Usługowa ALCHEMIK
Piotr Wróblewski
Ul. Głowackiego 10/35
87-100 Toruń
Oferta dla części II

Tagi