Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica

                                                                                                                   Szczawnica, 27 września 2017 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 02 października 2017 r. do  23 października 2017 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:

1. część działki ewid. nr 1668/1 o powierzchni 0.0321 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Szalata 41b zabudowanej pawilonem handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 204 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat
2. część działki ewid. nr 530/6 o powierzchni 0.0132 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy oraz drogę dojazdową na okres 3 lat
3. część działki ewid. nr 4819/1 o powierzchni 0.0100 ha położonej w  Szczawnicy przy ul. Szlachtowej z przeznaczeniem na posadowienie tymczasowego garażu na okres 3 lat
4. część działki ewid. nr 148 o powierzchni 1.5000 ha położonej w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

II. Sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

działka ewid. zmod. nr 1522/4 o powierzchni 0.0950 ha zabudowana budynkiem
o powierzchni uzytkowej 588,35 m2 położona w Szczawnicy przy ul.Jana Wiktora 7

III. Dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

część działek ewid. nr 161/1 i 5/6 o powierzchni 0.2140 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej oraz część działek 5/6,161/1 i działki 161/2 i 5/1 o powierzchni 1.0949 ja jako teren przyległy na okres 3 lat

IV.Dzierżawy w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

część działki ewid. zmod. nr 1220/49 o powierzchni 0.3000 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej (teren przyległy do DSKL Palenica) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat

V. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Najemcy

lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielorodzinnym w Szczawnicy przy ul. Głównej 74

Tagi