Informacja dot. dzierżawy

                                                                                                         Szczawnica, 25 października   2017 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 30 października 2017 r. do   20  listopada 2017 r.   wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :
część działki ewid. nr 1917/246 o powierzchni 0.0015 ha położonej w Szczawnicy  na oś.XX-lecia  z przeznaczeniem na miejsce postojowe na okres 3 lat.

Tagi