Informacja o wyniku postępowania w ramach projeku: Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów gminy Szczawnica

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów doskonalących dla nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu: Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Zamawiający informuje, iż w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym, na realizację przedmiotowego projektu, nie wpłynęła żadna oferta.
 

Tagi