Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej - 30 listopada 2017 r.

PORZĄDEK  OBRAD

wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej, w dniu 30 listopada 2017 roku, godzina 1500, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Omówienie Projektu budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018.

4.      Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

5.      Sprawy bieżące i wolne wnioski.

6.      Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

 

Tagi