Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica

                                                                                                 Szczawnica, 29 listopada  2017 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 29 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta
i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:
część działki ewid. nr 227 o powierzchni 0.0520 ha położonej w Jaworkach  przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na sytuowanie studni wody użytkowej z przeznaczeniem na zasilanie budynku na działce ewid. nr 226/13 oraz plac zabaw na okres 1 roku.


 

Tagi