Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Znak: NPOŚ 6845.3-P.2017.JP                                    Szczawnica, 01 grudnia 2017 r.

 INFORMACJA          
           Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki  ewid. nr  161 i 5/6 o powierzchni 2140 m2 położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej oraz część działek ewid. nr 5/6 i 161/1 oraz działek 5/1 i 161/2 o powierzchni ogólnej 10949 m2 położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem jako teren przyległy, ogłoszony na dzień 30 listopada  2017 r został zakończony wynikiem negatywnym.

- osób dopuszczonych do przetargu – 2
- osób niedopuszczonych do przetargu – 0
- cena wywoławcza czynszu najmu wynosiła  - 60 000,00 zł + Vat rocznie
- najwyższy osiągnięty roczny czynsz najmu  w przetargu   –  0 ( oferenci nie przystąpili do licytacji)
- Najemca –

Informacje wywieszono na okres od  01.12. 2017 r. do  07.01.2017 r.

Tagi