Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Porządek obrad
Komisji Rewizyjnej, w dniu 6 grudnia 2017 roku, godzina 15:30,
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów pokontrolnych Nr 6/2017 i Nr 7/2017.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.
 

Tagi