Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Szczawnica, 20 grudnia 2017 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 21 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:
część działki ewid. nr 1945/5 o powierzchni 0.0016 ha położonej w Szczawnicy  przy ul. Szalaya  z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy na okres 3 lat.

 

Tagi