Spis inwentaryzacyjny działek

Znak: NPOŚ.6825.8.2017                                                                  Szczawnica, 22 grudnia 2017  r.
 ZAWIADOMIENIE             Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej  www.szczawnica.pl  w okresie od 22.12.2017  r do 22.01.2018  r wyłożono do wglądu spis inwentaryzacyjny dla działek:

1.działki ewid. zmod.  nr 1454/23  z obrębu 1 m. Szczawnica  o  powierzchni  0.0072 ha objętych księgą wieczystą nr NS1T/00090589/3. Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Leśnictwa pokój nr 207 lub telefonicznie 18 26222-03 wew. 29.
 

Tagi