Ogłoszenie dot. właścicieli lasów

                                                                                                              Szczawnica, 22 grudnia 2017 r.OGŁOSZENIE


               Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Wydziale Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych dostępne są indywidualne karty określające zadania do wykonania na poszczególnych działkach leśnych stanowiących własność prywatną. Właściciele lasów prywatnych położonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica mogą je odbierać w budynku Starostwa po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 18 26 613 47.

Plany urządzania lasu są podstawowym dokumentem umożliwiającym realizację zadań związanych z gospodarką leśną. Jednocześnie informuję, iż w przypadku zamiaru wycięcia drzewa obowiązkiem właściciela lasu jest cechowanie drewna zgodnie z art. 14 a ustawy o lasach. Czynności związane z cechowaniem drewna i wystawianiem świadectwa legalności pozyskania drewna wykonują specjaliści ds. lasów prywatnych zatrudnieni przez Starostę Nowotarskiego. Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu jest zagrożone karą grzywny oraz przepadkiem drewna (art.158 Kodeksu Wykroczeń).
 

Tagi