Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                                                                          Szczawnica,  05 stycznia  2018 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 05 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r.   wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
część działki ewid. nr 1467/10 o powierzchni 0.0630 ha położonej w Szczawnicy  przy ul. Zdrojowej  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej na okres 3 lat.
                                                                        

Tagi