Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę parkingu w Jaworkach

Znak: NPOŚ 6845.3-P.2017.JP                                                     Szczawnica, 10 stycznia 2018 r.                
           
 


 INFORMACJA           
   


   
               Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż II ustny nieograniczony przetarg na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki  ewid. nr  161 i 5/6 o powierzchni 2140 m2 położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej oraz część działek ewid. nr 5/6 i 161/1 oraz działek 5/1 i 161/2 o powierzchni ogólnej 10949 m2 położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem jako teren przyległy, ogłoszony na dzień 02 stycznia 2018 r został zakończony wynikiem pozytywnym.

- osób dopuszczonych do przetargu – 4
- osób niedopuszczonych do przetargu – 0
- cena wywoławcza czynszu najmu wynosiła  - 60 000,00 zł + Vat rocznie
- najwyższy osiągnięty roczny czynsz dzierżawny w przetargu  –  129 000,00 zł + Vat rocznie
- Najemca – Pan Adam Hajdyła

Informacje wywieszono na okres od  10.01. 2018 r. do 17.01.2018 r.

Tagi