7 mln zł dla Szczawnicy

Kinoteatr „Pieniny” był miejscem spotkania mieszkańców Szczawnicy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Stanisławem Sorysem oraz Radnym Województwa Małopolskiego Stanisławem Barnasiem. W dniu 10 stycznia odbyło się spotkanie w ramach którego zostały przekazane Burmistrzowi Szczawnicy Grzegorzowi Niezgodzie trzy umowy o dofinansowanie projektów, o które aplikował ostatnio szczawnicki samorząd.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy Szczawnicy byli świadkami przekazania umów o łącznej wartości 7 mln zł związanych z rewitalizacją Szczawnicy oraz z ograniczaniem niskiej emisji. Bardzo wysoka frekwencja była efektem zainteresowania mieszkańców wnioskami związanymi z wymianą dotychczasowych źródeł energii na bardziej ekologiczne. Pierwszy z projektów „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta – biomasa i paliwa gazowe” przewiduje wymianę 126 szt. źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły na biomasę, paliwa gazowe oraz pompy ciepła. Łączna wartość projektu to 1 mln 830 tys. zł.

Kolejna umowa przewiduje wsparcie finansowe w wysokości 1 mln 817 tys. zł dla 199 gospodarstw domowych. Projekt pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Szczawnica – paliwa stałe” polega na wymianie dotychczasowych źródeł energii na kotły V klasy.

Prezentacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica nakreśliła dalszy tryb postępowania z beneficjentami uczestniczącymi w projekcie i miała na celu zaspokojenie podstawowych informacji niezbędnych na tym etapie. Do marszałka województwa została wystosowana również prośba o osobiste zainteresowanie pojawiającym się aktualnie problemem związanym z tempem wykonywania audytów energetycznych przez wykonawców działających na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Jest to niezbędne do podjęcia przez Miasto Szczawnica dalszych kroków związanych z tymi projektami.

Ostatnim projektem, na który Burmistrz odebrał umowę dofinansowania jest „Rewitalizacja uzdrowiska” związana z przebudową kilku miejsc w centrum Szczawnicy. Projekt o łącznej wartości 5 mln 416 tys. zł przewiduje przebudowę centrum Szczawnicy, ulicy Zdrojowej, Alei Parkowej, ul. Jana Wiktora, alejek przylegających do Parku Dolnego i łączących park z ulicą Zdrojową oraz z promenadą spacerową nad Grajcarkiem.
Wszystkie dofinansowane projekty powinny być zrealizowane i rozliczone do końca 2019 roku.

 

Galeria zdjęć

Tagi