XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy

RADA  MIEJSKA
W SZCZAWNICY


zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na

XLIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej.


Sesja odbędzie się 18 stycznia 2018 roku, o godzinie 15:15, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.


       
Porządek obrad sesji:         
   

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Miasto i Gminę Szczawnica umowy partnerskiej z Gminą Ochotnica Dolna oraz Gminą Krościenko dotyczącej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury wykorzystującej OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w gminach partnerskich - Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica” składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Oś 4 Regionalna polityka energetyczna- Działanie 4.1 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
4. Zakończenie sesji.    

   
                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                          (-) Kazimierz Zachwieja

Tagi