Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                                                                 Szczawnica,  29 stycznia 2018 r.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 30 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. Oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

część działki ewid. nr 124/8 o powierzchni 0.0015 ha położonej w Jaworkach  przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na prowadzenie posadowienie tymczasowego garażu na okres 3 lat.

Tagi