Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Porządek obrad
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 21 lutego 2018 roku,
godzina 15:00, sala posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Analiza funkcjonowania opieki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń rodzinnych oraz działalności asystenta rodzinnego.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Tagi