Nowy projekt realizowany w przedszkolu

Od dnia 01 marca 2018 roku rusza realizacja projektu Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

W ramach projektu:

- zostaną utworzone dwa nowe oddziały przedszkolne:

* 1 oddział w Szkole Podstawowej nr.2 - 25 miejsc

* 1 oddział w Miejskim Przedszkolu Publicznym - 20 miejsc (w sumie przedszkole będzie dysponować 145 miejscami)

- nowe oddziały zostaną wyposażone w meble oraz pomoce dydaktyczne,

- przewidziano budowę placu zabaw w Szkole Podstawowej nr.2,

- planuje się adaptacje budynku Miejskiego Przedszkola w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych.

- szkolenia dla kadry pedagogicznej

- dodatkowe zajęcia dla dzieciaków uczęszczających do SP2 oraz MPP:

* Interaktywne przedszkolaki - zajęcia rozwijające wiedzę w obszarze tematów matematycznych

* Przyroda wokół przedszkolaków - zajęcia rozwijające wiedzę w obszarze tematów przyrodniczych

* Gimnastyka korekcyjna

* zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zajęcia rozwijające: percepcje słuchową, percepcje wzrokową, sprawność manualną

* Rytmika

* Logopedia

- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć oraz sprzęt Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej.

Budżet projektu 1.153.898,56 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 980.813,56 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

 

Tagi