Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczawnica przeznaczonych do dzierżawy, najmu i zbycia

                                                                         Szczawnica,  06 .03.2018


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 06 marca 2018 r. do 27 marca 2018 r.   wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :
I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :
1. część działki ewid. nr 530/13 o powierzchni 0.0032 ha położonej w Szczawnicy  przy ul. Pienińskiej  z przeznaczeniem na cele usługowo handlowe na okres 3 lat.
2.  część działki ewid. nr 227 o powierzchni 0.0900 ha położonych w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
3. działkę ewid. nr 305 o powierzchni 0.8972 ha położonej w Jaworkach przy ul. Zaskalskie z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
4. część działki ewid. zmod. nr 124/10 o powierzchni 0.1363 ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
5. działke ewid. nr 182 o powierzchni 0.0353 ha położoną w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres 3 lat
II. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :
1.lokal użytkowy o powierzchni 25,5 m2 położony w budynku komunalnym w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84 na okres 10 lat
III. Zbycia w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Szczawnica:
1. działka ewid. zmod. nr 2243/2 o powierzchni 0.0553 ha położona w Szczawnicy przy ul. Staszowa
 

Tagi