Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczawnica przeznaczonych do dzierżawy, najmu i zbycia

 

Szczawnica, 28 marca 2018 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 28 marca 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:
1. część działki ewid. nr 124/10 o powierzchni 0.05422 ha położonej w Jaworkach  przy ul. Czarna Woda  z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat.
2. część działki ewid. nr 252 o powierzchni 0.2400 ha położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
3. część działki ewid. nr 124/10 o powierzchni 0.0682 ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
4. część działki ewid. zmod. nr 530/22 o powierzchni 0.0009 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na cele handlowe na okres od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r.
5. działka ewid. nr 176 o powierzchni 0.2846 ha położona w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na działalność rolniczą na okres 3 lat
6. Część działki ewid. nr 5444/1 o powierzchni 0.0350 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na cele składowe na okres 3 lat

II. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:
1.lokal użytkowy o powierzchni 10,25 m2 wraz z ½ korytarza o pow. 4,75 m2 oraz wc o pow. 3,36 m2 położony w budynku komunalnym w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84 na okres 3 lat
2.lokal użytkowy o powierzchni 8,78 m2 wraz z ½ korytarza o pow. 4,75 m2 oraz wc o pow. 3,36 m2 położony w budynku komunalnym w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84 na okres 3 lat

III. Zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
1. lokal mieszkalny nr 20 w budynku komunalnym nr 2 na osiedlu Dwudziestolecia w Szczawnicy

 

 

Tagi