Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 19.04.18r.

PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w dniu 19 kwietnia 2018 roku,
godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Analiza funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji sieci wodociągowej i gospodarki odpadami w roku 2017.
4. Przyjęcie protokołu pokontrolnego z kontroli wydatkowania środków w dziale 851 Ochrona zdrowia.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

Tagi