Posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska 23.04.18 r.

PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, w dniu 23 kwietnia 2018 roku, godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczawnica.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta     i Gminy Szczawnica na rok 2018.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad ustalenia i przekazywania z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług przez samorządowy zakład budżetowy – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy. 
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie posiedzenia.

Tagi