Składanie wniosków na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła

Szczawnica, 30 kwietnia 2018 roku

                                                                
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza nabór wniosków na wymianę starych źródeł ciepła  w ramach dwóch programów:

1. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe”
piece na węgiel V kl. (ekogroszek), piece na drzewo

Kompletne wnioski proszę składać do dnia 28.09.2018 roku do godziny 15.30 na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103

2. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe”
piece na gaz, kotły na biomasę, pompy ciepła

Kompletne wnioski proszę składać do dnia 28.09.2018 roku do godziny 15.30 na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103


Wnioskodawca po zapoznaniu się z audytem i akceptacją jego wyników, przed  przystąpieniem do realizacji projektu składa kompletny i poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami, w celu zawarcia umowy dotacji.

Wysokość dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania zależy od wyników przeprowadzonej bezpłatnie oceny energetycznej budynku. Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę pieca może być termomodernizacja budynku, ale tylko w przypadku gdy audyt wykaże taką konieczność. Zalecenia termomodernizacyjne w zakresie wynikającym z opracowanej oceny energetycznej wnioskodawca wykonuje na własny koszt.

Szczegółowe zasady udzielenia dotacji dostępne w regulaminie.
ZAŁĄCZNIK NR 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania do wymiany źródła ciepła.
ZAŁĄCZNIK NR 2. Oświadczenie nr stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.
ZAŁĄCZNIK NR 3. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu – w przypadku wnioskodawcy niebędącego właścicielem nieruchomości.
ZAŁĄCZNIK NR 4. Umowa z mieszkańcami.
ZAŁĄCZNIK NR 5. Wniosek o wypłatę dofinansowania (dotacji).
 

UCHWAŁA NR XLIII/305/2017 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

Tagi