Roczna analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok

ROCZNA ANALIZA
STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
ZA 2017 ROK
 

 

Sporządziła: Urszula Korus - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 

Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda

Skan dokumentu .pdf do pobrania

Tagi