Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

PORZĄDEK  OBRAD
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 17 maja 2018 roku,
godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2017.
4. Przyjęcie protokołów pokontrolnych.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi