Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica o nieruchomościach Gminy Szczawnica oddanych w dzierżawę i najem

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 01 czerwca 2018 r. do 21 czerwca 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :
I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :
1. część działki ewid. nr 124/8 o powierzchni 0.0009 ha położonej w Jaworkach  przy ul. Czarna Woda  z przeznaczeniem na posadowienie tymczasowego garażu na okres 3 lat.
2. część działki ewid. nr 4819/1 o powierzchni 0.0900 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
II. Oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :
1. lokal użytkowy o powierzchni 14,85 m2 wraz z dostępem do wc o powierzchni 3,36 m2 położony w budynku komunalnym w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84 z przeznaczeniem na działalność statutową Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczawnicy
2.lokal użytkowy o powierzchni 14,81 m2 wraz z dostępem do wc o powierzchni 3,36 m2 położony w budynku komunalnym w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84 z przeznaczeniem na działalność statutową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Szczawnicy
 

Tagi