Wykaz nieruchomości Gminy Szczawnica przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 26 czerwca 2018 r. do 17 lipca 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :
I. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy :
- lokal mieszkalny nr 45 w budynku wielorodzinnym nr 2 na osiedlu Dwudziestolecia w Szczawnicy

Tagi