Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w dniu 27 września 2012 roku, godzina 15:00, siedziba Rady Miejskiej.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Analiza osiągniętych efektów ekonomicznych i ekologicznych przy realizacji inwestycji: rozbudowa i modernizacja ujęć wody i rehabilitacja sieci wodociągowej dla miasta Szczawnica.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.
 

Tagi