Posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska

Porządek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska w dniu 1 października 2012 roku, godzina 15:00, siedziba Rady Miejskiej.


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Analiza „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za pierwsze półrocze 2012”.
4. Omówienie przygotowań do zimowego utrzymania miasta i gminy w sezonie 2012/2013 – „Harmonogram odśnieżania ulic”.
5. Projekt podziału Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze (po korekcie).
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
 

Tagi