Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w dniu 8 października 2012 roku, o godzinie 15:00, w siedzibie Rady Miejskiej.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Badanie skargi.
4. Analiza osiągniętych efektów ekonomicznych i ekologicznych przy realizacji inwestycji: rozbudowa i modernizacja ujęć wody i rehabilitacja sieci wodociągowej dla miasta Szczawnica – kontynuacja.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

Tagi