wróć

Jubileusz szczawnickiego miesięcznika "Z Doliny Grajcarka"

W piątek 23 września szczawnicki miesięcznik „ Z Doliny Grajcarka” obchodził piękny jubileusz. We wrześniu tego roku ukazał się jego 300 numer! Współpracownicy oraz miłośnicy „Grajcarka” spotkali się z tej okazji w szczawnickiej Galerii „Krzywa Jabłonka”.

Zebranych przywitała gospodyni i właścicielka Joanna Dziubińska. Następnie głos zabrał dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz Hurkała, wydawca gazety. Redaktor naczelna „Z Doliny Grajcarka” Alina Lelito przypomniała obecnym historię powstania miesięcznika.

Na pomysł jego utworzenia wpadł Stanisław Zachwieja, dyrektor MOK. Pierwszy numer gazety został wydany z okazji uruchomienia Kolejki Linowej na Palenicę we wrześniu 1991 roku. W tym czasie burmistrzem był pan Józef Gacek, który wspierał redakcję w trudnych chwilach. Setny numer gazety wyszedł w grudniu 2000 roku, natomiast dwusetne wydanie miało miejsce w 2009 roku. Trzy lata później miesięcznik obchodził 20-lecie swojego powstania.

Pani Alina przypomniała również osoby, które tworzyły gazetę „ Z Doliny Grajcarka”, a których niestety już nie ma, m. in. : nieodżałowanego pierwszego redaktora naczelnego Stanisława Zachwieję, Kazimierza Strachanowskiego, Józefa Witkowskiego, Józefa Zachwieję (Madziara), Stanisława Hendla oraz  księdza Stanisława Wacha. Pani redaktor podziękowała wszystkim osobom, które tworzyły i obecnie współtworzą miesięcznik m.in.: Jolancie Jarockiej- Bieniek, Barbarze Węglarz, Joannie Dziubińskiej, Annie Malinowskiej, Agnieszce Stopce, Annie Kondrackiej – Wiercioch, Weronice Błażusiak, Andrzejowi Dziedzinie Wiwrowi, prof. Ludwikowi Freyowi, Stanisławowi Błażusiakowi, Zbigniewowi Lachowi, Tomaszowi Hurkale oraz Piotrowi Lelicie - redaktorowi technicznemu. Gazeta współpracuje również ze szczawnickimi stowarzyszeniami, parafiami i szkołami: Związkiem Podhalan, Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, Muzeum Pienińskim, Biblioteką Publiczną, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, PTTK, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Szkołą Podstawową nr 1, Szkołą Podstawową nr 2 (dawne Gimnazjum), Szkołą Podstawową w Szlachtowej, Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego, Zespołem Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku.

W imieniu władz miasta podziękowania na ręce pani redaktor złożył sekretarz miasta Tomasz Ciesielka. Ten piękny jubileusz uświetnił występ dyrektor Letniej Filharmonii Aukso Justyny Rekść-Raubo grającej na renesansowym instrumencie zwanym viola da gamba oraz Łukasza Różyckiego „Kudłatego”, który z towarzyszeniem gitary zagrał i zaśpiewał kilka swoich kompozycji. Spotkanie połączone było z wystawą prac współpracowników gazety: rysunków autorstwa Stanisława Błażusiaka oraz fotografii Szczawnicy i Pienin Zbigniewa Lacha i Joanny Dziubińskiej.

Jak na każdym przyjęciu nie mogło zabraknąć tortu ( a nawet dwóch!)  oraz gromkiego „Sto lat”. Każdy mógł podzielić się swoimi wspomnieniami związanymi z „ Doliną Grajcarka”. Gospodyni galerii Joanna Dziubińska wspólnie z Anną Madeją przygotowały dla zebranych poczęstunek, w tym słynny „żurek Madejowej”.

ŻYCZYMY Gazecie „Z Doliny Grajcarka” kolejnych trzystu numerów !!!

Weronika Błażusiak

fot. Weronika Błażusiak, B, Joanna Dziubińska

 

Tagi