wróć

Regulamin II Biegu Baców

Regulamin
II Biegu Baców o puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
w Szczawnicy

1. Organizator: MOK Szczawnica
2. Termin i miejsce: 25 lipca 2010 r. (niedziela) godz. 14.00 – scena Redyku w Jaworkach
- start i meta: scena Redyku w Jaworkach
3. Program zawodów:
godz. 13.00 – przyjazd uczestników, weryfikacja zgłoszeń, odbiór numerów startowych
godz.14.00 – start
godz.14.30/15.00 – meta i wręczenie nagród
4. W zawodach obowiązuje podział na kobiety i mężczyzn.
5. Zgłoszenia zawodników do 23.07.2010 mailowo na adres: mokszczawnica@pro.onet.pl
a) Każdy zawodnik obowiązkowo musi posiadać zgodę lekarską lub zgodę rodziców
b) Wiek zawodników: 15 – 75 lat
c) Zgłoszenia indywidualne na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz zgody lekarskiej lub rodziców będą przyjmowane przez organizatora także w dniu zawodów do godz. 13.00
6. Organizator zapewnia dyplomy od miejsca IV do VI i statuetki od miejsca III do I, oraz nagrodę główną, której wartość nie będzie mniejsza niż 2000 zł.
7. W czasie imprezy zawodnicy otrzymują wodę mineralna od Organizatora .
8. Udział w zawodach jest bezpłatny.
9. Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody, straty, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie, i po zawodach.
10. Organizator nie ubezpiecza uczestników (zawodników).
11. Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas trwania zawodów.
12. Zawodnicy startują w butach bez kolców.
13. Zawodnicy przebierają się do zawodów we własnym zakresie.
14. Wszelkie pytania dotyczące zawodów pod nr tel: 18 262 26 66 lub 501 239 238.
15. Trasa biegu na stronie internetowej www.mok.szczawnica.pl
16. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach wszystkich chcących aktywnie spędzić czas, amatorów biegania i miłośników Pienin. Mamy nadzieję, że „Bieg Baców” stanie się trwałym elementem imprezy Redyk w ramach której organizowany.
 

Tagi