Zaśw. w sprawie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagosp. przestrzennego


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia własnoręcznie sporządzony.

Opłaty:
  • za podanie - 5zł (w znaczkach skarbowych)
  • za każdy załącznik  - 0,50 zł (w znaczkach skarbowych)
  • za wydanie zaświadczenia - 11 zł (w znaczkach skarbowych)
Uwaga:
Zwolnione z opłaty są zaświadczenia dotyczące terenów mieszkaniowych.
W kasie Urzędu Miasta - parter od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni od złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Zespół Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Nr pokoju: 12
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.29

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek,  piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

Podstawa Prawna:
Art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U z 2003 r. Nr.80 poz.717 z późn. zmianami /, Art. 217 KOdeksu postepowania administracyjnego /Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071/
Uwagi :

Opracował: Inspektor Jacek Pałka
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda
Data aktualizacji: 03.01.2006r.