wróć

Moje Boisko – Orlik 2012

Dnia 08 lipca 2009 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie boisk sportowych wraz  z towarzyszącą im infrastrukturą, które zlokalizowane zostaną przy ścieżce pieszo-rowerowej w Szczawnicy, w ramach budowy kompleksu Amfiteatr sportowo-kulturalny – „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Kliknij - Informacja o przetargu w BIP

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Głównym założeniem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej.

W ramach rządowego programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” władze samorządowe miasta i gminy Szczawnicy pozyskały, środki finansowe na realizację w 2009 roku inwestycji obejmującej budowę:

  • boiska do piłki nożnej - o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa i wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m),
  • boiska wielofunkcyjnego - o wymiarach 19,10m x 32,10m (pole gry 15,1m x 28,1m), przeznaczonego do piłki koszykowej i piłki siatkowej, z nawierzchnią poliuretanową,
  • wykonanie oświetlenia, budynku zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia.
Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną ciągi komunikacyjne oraz trybuna dla 132 osób.

W trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące wykonania boisk sportowych, objętych programem „Moje boisko –Orlik 2012”, w wymaganym terminie, złożono pięć ofert nie podlegających odrzuceniu.
Najkorzystniejsza oferta przygotowana została przez Firmę Handlowo-Usługową „Gród”
z Podegrodzia.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 1.167.805,55 zł brutto, z czego 333.000,00 zł pokryte zostanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego, kolejne 333.000,00 zł pochodzić będzie ze środków budżetu Państwa, a pozostała kwota 507.805,55 zł wydatkowana zostanie ze środków własnych Miasta i Gminy Szczawnica.

 

Podpisanie umowy - „Moje Boisko – Orlik 2012”

Dnia 17 lipca 2009 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie boisk sportowych wraz  z towarzyszącą im infrastrukturą, które zlokalizowane zostaną przy ścieżce pieszo-rowerowej w Szczawnicy, w ramach budowy kompleksu Amfiteatr sportowo-kulturalny – „Moje Boisko – Orlik 2012”

 

 

Dnia 21 lipca 2009 r. nastąpiło przekazanie placu budowy obiektu sportowego.

 

 

 


 

Galeria zdjęć - przed realizacją

Galeria zdjęć – przekazanie placu budowy

Galeria zdjęć - prace w trakcie realizacji   (ostatnia aktualizacja 03.11.2009r.)

 


Odbiór techniczny Orlika

Dnia 30 października 2009 r. Firma Handlowo-Usługowa „Gród” z Podegrodzia zakończyła prace budowlane wielofunkcyjnego boiska sportowego zlokalizowanego przy ścieżce pieszo-rowerowej w Szczawnicy.
Odbiór techniczny kompleksu sportowego wybudowanego w ramach rządowego programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” odbył się dnia 09 listopada br.

Zakres prac obejmował budowę:
• boiska do piłki nożnej - o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie
z kruszywa i wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m),
• boiska wielofunkcyjnego - o wymiarach 19,10m x 32,10m (pole gry 15,1m x 28,1m), przeznaczonego do piłki koszykowej i piłki siatkowej, z nawierzchnią poliuretanową,
• wykonanie oświetlenia, budynku zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia.
Ponadto w ramach zadania wykonane zostały ciągi komunikacyjne oraz trybuna dla 132 osób.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł blisko 1.260.000,00 zł, z czego 333.000,00 zł pokryte zostało ze środków Urzędu Marszałkowskiego, kolejne 333.000,00 zł pochodziło ze środków budżetu Państwa, a pozostała kwota wydatkowana została ze środków własnych Miasta i Gminy Szczawnica.

Obecnie Miasto i Gmina Szczawnica wystąpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o dopuszczenia obiektu do użytkowania.
Uroczyste otwarcie boiska sportowego zaplanowano na maj 2010 roku.

 

Galeria zdjęć - zakończenie prac    (09.11.2009r.)

Galeria zdjęć - otwarcie    (02.05.2010r.)


Obraz z kamery znajdującej się na boisku Orlik 2012 (zdjęcie można odświeżyć klawiszem F5 lub przyciskiem "odśwież" w przeglądarce)

 

Tagi