wróć

Redyk jesienny

DATA I GODZINA
Sobota, 15 października 2022 - Sobota, 15 października 2022
godz. 12:30
LOKALIZACJA
Plac przy technicznej przystani flisackiej (na Piaskach)