wróć

Promocja książki "Na szczawnickim deptaku"

DATA I GODZINA
Niedziela, 25 listopada 2018 - Niedziela, 25 listopada 2018
godz. 16:00
BILETY
wstęp wolny
LOKALIZACJA
Muzeum Pienińskie - Szlachtowa


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda
zaprasza na promocję książki:
„Na szczawnickim deptaku” autorstwa Barbary Aliny Węglarz
Wydanej w ramach realizacji mikroprojektu
pn: „Szczawnica i Spiska Bela wczoraj i dziś” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2018 (niedziela) o godzinie 16.00
w Muzeum Pienińskim na Szlachtowej