wróć

Najdłuższa promenada spacerowa w Polsce

Flesze aparatów fotograficznych prasy i kamer telewizji towarzyszyły podpisanej w dniu 18 marca 2010r umowie pomiędzy Burmistrzem Szczawnicy Grzegorzem Niezgodą a firmą MOSTMAR – wykonawcą promenady spacerowej wzdłuż Grajcarka w Szczawnicy. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego” pozytywnie zaakceptowanego przez Euroregion Tatry, do którego wniosek złożony przez miasto został w październiku 2008r. Inwestycja warta 7 000 000,00 zł zakłada budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Grajcarka wraz z elementami małej architektury. Znajdą się tam ławeczki do odpoczynku, donice z kwiatami oraz drzewkami, tarasy widokowe oraz stylowe mostki łączące obydwa brzegi grajcarka. Promenada posiadała będzie zarówno część jezdną do domów znajdujących się przy niej oraz deptak przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego. Na uwagę zasługuje bogactwo użytych materiałów jak również kształtów i kompozycji z jakich zostanie wykonana promenada. Zaprojektowana w bardzo ciekawy i nowatorski sposób, pomimo ponad kilometrowej długości, na każdym odcinku będzie zaskakiwać oryginalnością formy i starannością wykonania. W tym roku, zakres prac przy promenadzie związany będzie ściśle z inną inwestycją realizowaną na terenie Szczawnicy a mianowicie rehabilitacją sieci wodociągowej. W pierwszej kolejności zatem wymieniona zostanie cała sieć wodociągowa wzdłuż grajcarka, po czym rozpoczęte zostaną prace związane z budową promenady. Efekt końcowy, zgodnie z zapewnieniami wykonawcy podziwiać już będzie można pod konie bieżącego roku.


„Konieczność realizacji takiej inwestycji na terenie Szczawnicy uzasadniają co najmniej dwa powody. Jednym z nich są niezwykłe walory krajobrazowe i przyrodnicze wynikające z położenia Szczawnicy. Realizacja projektu wzmocni atrakcyjność turystyczną tego rejonu, co przełoży się na wzrost ruchu turystycznego, wzrost aktywności gospodarczej, wzrost ilości miejsc pracy a przede wszystkim na podniesienie poziomu infrastruktury turystycznej w tym regionie. Drugi powód uzasadniający realizację tego typu przedsięwzięcia wynika z układu urbanistycznego typowego uzdrowiska. „Standardowy” zdrój posiada swoje centrum, sanatoria lecznicze, pijalnię wód, miejsce imprez kulturalnych oraz promenadę, której w Szczawnicy zawsze brakowało. Dzięki realizacji tej inwestycji Szczawnica zwiększy zatem swój potencjał turystyczny i gospodarczy, poprawi infrastrukturę wypoczynkową oraz wzbogaci się o dodatkowy element budujący prestiż prawdziwego uzdrowiska.” – dodaje Burmistrz Grzegorz Niezgoda
 

Tagi