wróć

Ogłoszenie - przystąpienie w poczet członków Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU SZCZAWNICY
„EKO SZCZAWNICA”

zachęca mieszkańców Szczawnicy – i nie tylko – do przystąpienia w poczet członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy „EKO Szczawnica” działa od 2007 roku. Powstało w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz poprawy stanu ekologicznego naszego uzdrowiska.

Przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Szczawnica pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 60% na zakup i montaż instalacji solarnych na terenie miasta i gminy Szczawnica dla odbiorców indywidualnych. Z przedsięwzięcia skorzystało 370 gospodarstw domowych co daje w rezultacie mniej zanieczyszczeń wydobywających się z naszych kominów, a co za tym idzie zdrowsze powietrze.

Jesteśmy dumni, że jako pierwszym w Polsce udało nam się zrealizować tak trudne i czasochłonne przedsięwzięcie.

Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać, dlatego też zachęcamy do członkostwa w Stowarzyszeniu „EKO Szczawnica” abyśmy wspólnie mogli realizować kolejne pomysły na wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Szczawnicy.

Statut Stowarzyszenia przewiduje następujące cele:

1) integracja społeczności lokalnej wokół spraw związanych z ochroną środowiska naturalnego miasta, uzdrowiska i gminy.
2) propagowanie zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego na terenie przedszkoli, szkół oraz wśród mieszkańców,
3) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska naturalnego, organizowanie seminariów, sesji naukowych itp.
4) gromadzenie i aktualizacja informacji o stanie środowiska naturalnego,
5) wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji o stanie środowiska naturalnego,
6) wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury ekologicznej,
7) inicjowanie, opiniowanie a także wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury związanej z ochroną środowiska,
8) podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
9) prowadzenie monitoringu w zakresie środowiska naturalnego,
10) inicjowanie działań w celu poprawy infrastruktury ekologicznej miasta,
11) wydawanie biuletynów informacyjnych, ulotek, broszur, książek edukacyjnych z zakresu ekologii,
12) pozyskiwanie środków na inwestycje z zakresu ekologii, w tym w szczególności: wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, ograniczenia niskiej emisji, poprawę retencji wód, poprawę zaopatrzenia ludności w wodę, oczyszczania ścieków, zmianę czynników grzewczych, zalesiania nieużytków, zagospodarowania lasów i parków zdrojowych, wykorzystywania dla celów
publicznych ujeć z woda lecznicza i stołowa.
13) prowadzenie samodzielnie lub wspólnie z samorządem oraz innymi podmiotami gospodarczymi inwestycji, sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego
14) prowadzenie i realizacja przedsięwzięć i inwestycji z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a szczególnie wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych związanych z ochroną powietrza.

Zamierzamy zrealizować powyższe cele statutowe, nauczyć młodsze pokolenia ekologicznego myślenia poprzez organizację pokazów, szkoleń, konkursów o tematyce ekologicznej.

Warunki przystąpienia w poczet członków Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy „EKO  Szczawnica”:

wypełnienie deklaracji członkowskiej w biurze Stowarzyszenia (Rada Miasta) opłacanie składek członkowskich w wysokości 10,- rocznie czynne uczestnictwo, wspieranie działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „EKO Szczawnica” ma zamiar starać się o kolejne dofinansowania na pomysły wykorzystania niekonwencjonalnych odnawialnych źródeł energii mających na celu poprawę sytuacji ekologicznej w Szczawnicy.

To tylko 10,- rocznie...
Możemy osiągnąć tak wiele za tak niewiele


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 


Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy EKO Szczawnica
tel. (0 18) 262 2203, 784 462 423 ekoszczawnica@szczawnica.pl

Tagi